Ontdek jouw Brabant in tijd

St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg

Het St. Elisabeth Ziekenhuis Tilburg is een katholiek ziekenhuis in Tilburg. Het gebouw is in 1982 in gebruik genomen door de medische staf die daarvoor nog op de oude locatie zat, welke eveneens St. Elisabeth Ziekenhuis heette. Het gebouw is ontworpen door de architect A. Nijst en heeft een dubbele kamstructuur, ze bestaat uit een centrale gang met links en rechts daarvan lobben. De verpleegafdelingen zijn ondergebracht in twee torens boven de centrale gang.Eind december 1827 is ‘op de Veldhoven’ – vlak bij het huidige Wilhelminapark – door vier katholieke notabelen in een boerenwoning een provisorisch gasthuis voor armen gesticht. In 1838 verhuisde men naar een ruimer gebouw en veranderde de naam in St. Elisabeth Gasthuis. In dat jaar begonnen ook de Zusters van Liefde in het gasthuis te werken.Het ziekenhuis beschikt over vrijwel alle in Nederland erkende medische specialismen. Het bedient hiermee de regio Tilburg, maar levert ook bovenregionale zorg. Te noemen zijn de ivf-behandelingen, coördinatie van de aidsbestrijding in een groot deel van de provincie Noord-Brabant, dialyse, plastische chirurgie en kaakchirurgie. Neurochirurgie is nog steeds een speerpunt, waardoor ook de traumatologie tot ontwikkeling is gekomen. Het St. Elisabeth Ziekenhuis is in 1999 aangewezen als regionaal traumacentrum en heeft de beschikking over een Mobiel Medisch Team. Het ziekenhuis opende in 2002 als eerste in Nederland een Gamma Knifecentrum.De entree van het ziekenhuis bestaat sinds eind 2001 uit de Medische Boulevard. Dit is een gebouw waarin een aantal bedrijven en klinieken is gevestigd dat een aanvulling biedt op de reguliere ziekenhuiszorg. Deze Boulevard wordt geheel commercieel gefinancierd. Op de begane grond zijn bedrijven gevestigd die zorggerelateerde producten verkopen of diensten verlenen. Op de eerste verdieping zijn onder andere het Centrum Bijzondere Tandheelkunde, een mondhygiënist en het Traumacentrum Brabant gevestigd.@nl

Types

plaats, bouwsel, gebouw, ziekenhuis

Afbeeldingen

Huisarts en chirurg dr. Karel Allard Frederik DEELEN, geboren te Druten op 16 mei 1882 als zoon van een arts, overleden te Tilburg op 11 april 1943. Hij studeerde medicijnen      in Leiden, waar hij slaagde met lof, en aan de Sorbonne in Parijs. Hij promoveerde in 1887, in welk jaar hij zich vestigde in Tilburg, waar hij door de gemeenteraad werd benoemd tot heel-      en verloskundige voor de Armenpraktijk in het zuidelijk gedeelte van de stad. Tussen 1887 en 1929 was hij werkzaam in het St. Elisabeth Gasthuis. Zijn eigen artsenpraktijk had hij in de      Fabriekstraat. Hij was ook zgn. half-chirurg. Samen met chirurg dr. J.E. Pastoors voerde hij operaties uit in het oude ziekenhuis op de Locht (nu: Gasthuisstraat). In 1904 werd hij      voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Op het gebied der röntgenologie, die in 1895 zijn intrede deed, heeft hij in Tilburg pionierswerk      verricht. Hij stichtte hiervoor in 1904 een afzonderlijk instituut in Tilburg aan de Fabrieksstraat, en werd voorzitter van de vereniging van Röntgen-specialisten. Tevens was hij oprichter      en eerste voorzitter van de Vereniging tot Bestrijding van de Tuberculose. De zogenaamde 'lighallen' voor tuberculose-patienten aan de Dongenseweg zijn op zijn intiatief tot stand gekomen.      Hij was verder o.m. voorzitter van de sociëteit Philharmonie, oprichter en voorzitter van de afdeling Tilburg van de Nederlandse Heide Maatschappij, eerste voorzitter van het Natuur      Historisch Museum en in 1907 een van de oprichters van de Wetenschappelijke Kring. In 1930 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Naar hem is de Dr. Deelenlaan      genoemd, nabij het Tweesteden ziekenhuis. Hij was sinds 1893 gehuwd met de Tilburgse Agnes Hermine Sträter (1872-1949). Op het kerkhof Bredaseweg is hun grafmonument.
afbeelding

Huisarts en chirurg dr. Karel Allard Frederik DEELEN, geboren te Druten op 16 mei 1882 als zoon van een arts, overleden te Tilburg op 11 april 1943. Hij studeerde medicijnen in Leiden, waar hij slaagde met lof, en aan de Sorbonne in Parijs. Hij promoveerde in 1887, in welk jaar hij zich vestigde in Tilburg, waar hij door de gemeenteraad werd benoemd tot heel- en verloskundige voor de Armenpraktijk in het zuidelijk gedeelte van de stad. Tussen 1887 en 1929 was hij werkzaam in het St. Elisabeth Gasthuis. Zijn eigen artsenpraktijk had hij in de Fabriekstraat. Hij was ook zgn. half-chirurg. Samen met chirurg dr. J.E. Pastoors voerde hij operaties uit in het oude ziekenhuis op de Locht (nu: Gasthuisstraat). In 1904 werd hij voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst. Op het gebied der röntgenologie, die in 1895 zijn intrede deed, heeft hij in Tilburg pionierswerk verricht. Hij stichtte hiervoor in 1904 een afzonderlijk instituut in Tilburg aan de Fabrieksstraat, en werd voorzitter van de vereniging van Röntgen-specialisten. Tevens was hij oprichter en eerste voorzitter van de Vereniging tot Bestrijding van de Tuberculose. De zogenaamde 'lighallen' voor tuberculose-patienten aan de Dongenseweg zijn op zijn intiatief tot stand gekomen. Hij was verder o.m. voorzitter van de sociëteit Philharmonie, oprichter en voorzitter van de afdeling Tilburg van de Nederlandse Heide Maatschappij, eerste voorzitter van het Natuur Historisch Museum en in 1907 een van de oprichters van de Wetenschappelijke Kring. In 1930 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Naar hem is de Dr. Deelenlaan genoemd, nabij het Tweesteden ziekenhuis. Hij was sinds 1893 gehuwd met de Tilburgse Agnes Hermine Sträter (1872-1949). Op het kerkhof Bredaseweg is hun grafmonument.

Er konden geen afbeeldingen gevonden worden met deze filters.